ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ „GRASSROOTS LIDER“ ЛИЦЕНЦЕ

Mar 22, 2024

 
фото:
„GRASSROOTS LIDER“ лиценца је намењена тренерима који воде екипе у V и VI рангу такмичења.
„GRASSROOTS LIDER“ лиценца је намењена тренерима који воде екипе млађих категорија у V и VI рангу такмичења

Пријављивање и достављање документације врши се лично у просторијама Фудбалског савеза Ниша, Трг Павла Стојковића 10 или електронским путем на trenerska@fsris.org.rs Детаљне информације се могу добити на тел. 060 4321 398 Душан Вељковић, председник ОФТФСНИШ. Цена курса износи 25.000 динара и уплата за едукацију се врши на текући рачун ФСНИШ 325 – 9500800002166 – 50.
Уплата се може извршити у целости, или према следећој динамици:
I рата – 13.000 динара пре почетка едукације
II рата – 12.000 динара до преузимања дипломе

Заинтересовани кандидати су приликом пријавлјивања у обавези да доставе:
- Попуњену пријаву за курс едукације.
- Важећи лекарски преглед.
- Изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обавлјање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде.
- Очитану личну карту.
- Доказ о уплати курса.
- Две фотографије.

Документа за преузимање су:
Пријава за курс едукације
Изјава тренера