Делегирање Прве нишке лиге
 
 Избор кола за преглед:  
Није урађено делегирање за 18 коло