РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ЗА "Ц" ЛИЦЕНЦУ

Nov 14, 2017

 
фото:
Резултате полагања можете видети овде. Сви кандидати дужни су да изврше уплату за подизање "Ц" лиценце и дипломе на следећи начин:

ПРИМАЛАЦ: Фудбалски савез Србије, Теразије 35, 11000 Београд
СВРХА УПЛАТЕ: Подизање "Ц" лиценце и дипломе
ИЗНОС: 2.000,оо динара
ЖИРО РАЧУН ФСС: 205-89166-19
ПОЗИВ НА БРОЈ 651/13