ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ИГРАЧА

Jan 17, 2019

 
фото:
Почев од зимског прелазног рока 2019. године, а након преласка на нови систем рада који је прописан одлуком ФС Србије, за регистрацију играча потребна је следећа документација:

- спортска легитимација са печатом клуба овереном фотографијом играча, уредно попуњена штамппаним словима,
- две пријаве за регистрацију (два картона), уредно попуњене штампаним словима с тим што на једној од пријава мора да стоји печатом клуба оверена фотографија,
- копија Извода из књиге рођених, личне карте или пасоша,
- изјава играча уколико је прва регистрација или исписница уколико се ради о трансферу играча, уз брисовницу и „пасош“ играча уколико играч долази са територије другог савеза.

Новина је да је потребно обавезно доставити још и USB flash memoriju, то јест „флешку“ на којој се мора налазити следећа документација:
- једна фотографија играча искључиво идентична оној за личну карту или пасош (никако у wordu),
- фотографија Извода из матичне књиге рођених, или личне карте, или пасоша,
- једна фотографија пријаве (картона) за регистрацију и то оне на којој се налази фотографија играча,
- фотографија исписнице уколико играч долази из другог клуба,
- фотографија брисовнице и „пасоша“ играча уколико играч долази са територије другог савеза,
- за непререгистрованог играча потребна је и фотографија изјаве да играч није пререгистрован (изјаву можете наћи на сајту ФС Ниша у документима).

Без наведеног, документација за регистрацију играча неће се примати и иста неће моћи бити и звршена.

Комисија за регистрацију играча ФС Ниша