ПРИЈАВЕ ЗА "Ц" ЛИЦЕНЦУ

Sep 09, 2018

 
фото:
Фудбалски савез Ниша почев од 10.09.2018. год. врши упис кандидата за добијање „Ц“ лиценце.

• Трошкови семинара износе 20.000,оо динара и исти се морају уплатити на рачун Фудбалског савеза Ниша број: 325-9500800002166-50 са назнаком „Семинар тренера за „Ц“ лиценцу“.

• Прописану документацију од стране Школе за фудбалске тренере ФСС доставити Фудбалском савезу Ниша. Почетак семинара је условљен бројем кандидата (најмање 20 кандидата).

Потребна документација:

- Уредно попуњен Пријавни лист
- Фотокопија личне карте
- Уверење о здравственој способности (не старије од 6 месеци) издато од службе за здравствену заштиту спортиста у Нишу (Спортска медицина)
- Оверена копије дипломе о стеченом образовању (најмање трећи степен)
- Попуњен и оверен образац од стране клубова о играчкој каријери за које је наступао најмање 3 (три) године.
- Потврда да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу (издаје надлежни судски орган).
- 2 (две) фотографије не старије од 6 (шест) месеци
- Потврда о извршеној уплати
- Све додатне информације можете добити преко канцеларије ФС Града Ниша: ФС Ниша, Трг Павла Стојковића 10, 18000 Ниш, Тел/факс: 018/516-605 или секретара организације фудбалских тренера ССОФТ Ниша, Душана Вељковића: 064/ 2499403.

Пријаву за "Ц" лиценцу можете преузети овде.

Потврду за полазнике "Ц" лиценце можете преузети овде.