Састав комисија ФС Ниша 2016-2020. год.  
     
     
  СТРУЧНИ САВЕТ:  
  Ђурђевић Добривоје  
  Грујић Данило  
  Мркић Саша  
     
  ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА:  
  Илић Томислав  
  Јањић Зоран  
  Вукадиновић Саша  
     
  КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ:  
  Бошковић др Драган  
  Ристић Александар  
  Ранђеловић Милош  
     
  КОМИСИЈА ЗА СТАДИОНЕ И ИГРАЛИШТА:  
  Марјановић Славица  
  Раденковић Мирослав  
  Комадинић Александар  
     
  КОМИСИЈА ЗА ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНИ:  
  Стојановић Новак  
  Денчић Радомир  
  Мирковић Витомир  
     
  КОМИСИЈА ЗА МАЛИ ФУДБАЛ:  
  Јовановић Небојша  
  Динић Небојша  
  Мутавџић Ненад  
     
  КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ:  
  Раденковић Мирослав  
  Мирковић Витомир  
  Комадинић Александар  
     
  КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ:  
  Марјановић Јован  
  Михајловић Иван  
  Мирковић Витомир  
     
  КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ:  
  Марјановић Јован  
  Дејић Славиша  
  Гијевски Миливоје  
     
  КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ:  
  Игњатовић Зоран  
  Ђорђевић Милош  
  Дачић Ивица  
     
  КОМИСИЈА ЗА ШКОЛСКИ ФУДБАЛ:  
  Ђорђевић Саша  
  Марковић Војислав  
  Грчић Миомир  
     
  КОМИСИЈА ЗА ЖЕНСКИ ФУДБАЛ:  
  Крстић Емилија  
  Тодоровић Ранђел  
  Јанковић Јасна