Подаци о клубу

 

ФК Суповац

 
Председник клуба: Радомир Стојановић  
Телефон: 064/574-50-65  
Секретар клуба: Милош Петковић  
Телефон: 065/690-48-27  
Стандардна боја дресова: црвена  
Резервна боја дресова: бела  
Адреса: Суповац ББ  
Место: Суповац  
Пошта: 18203 Сечаница  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2016/2017