Подаци о клубу

 

ФК Јединство ГТ

 
Председник клуба: Слободан Вукадиновић  
Телефон: 061/28-36-878  
Секретар клуба: Филип Ранђеловић  
Телефон: 064/87-95-422  
Стандардна боја дресова:  
Резервна боја дресова:  
Адреса: Горња Топоница  
Место: Горња Топоница  
Пошта: 18202  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2016/2017