Подаци о клубу

 

ФК Младост Л

 
Председник клуба: Живорад Милосављевић  
Телефон: 064/264-53-69  
Секретар клуба: Оливер Денчић  
Телефон: 060/59-52-840  
Стандардна боја дресова: црвена  
Резервна боја дресова: црвена  
Адреса:  
Место: Лалинац  
Пошта: 18256  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2016/2017